DPS Sadowa

O nas Kontakt
DPS Sadowa

Praca

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej
ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki zatrudni na umowę o pracę
P I E L Ę G N I A R K Ę


Najważniejsze zadania :

A. Podstawowe.

 1.  Zapewnienie opieki medyczno-pielęgniarskiej mieszkańcom domu.
 2.  Udział w pracach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.
 3.  Udział w opracowaniu indywidualnego planu wsparcia dla mieszkańców.
 4.  Koordynowanie działań z wyżej wymienionego planu.


B. Szczegółowe.

 1.  Wykonywanie  zadań pielęgniarskich oraz innych  świadczeń dla mieszkańców określonych przez lekarzy
 2.  Obserwowanie stanu zdrowia mieszkańców, obchód pokoi w porze nocnej nie rzadziej  niż co dwie godziny.
   W przypadku stwierdzenia zmian niezwłocznie owiadomić  lekarza, wezwać pogotowie ratunkowe lub nocną
   pomoc wyjazdową
 3.  Prowadzenie wymaganej dokumentacji gabinetu pomocy doraźnej .
 4.  Wykonywanie nadzoru nad rozdziałem posiłków  dietetycznych, obserwowanie skutków stosowanej diety,
   pomoc w  karmieniu na stołówce.
 5.  Przeprowadzanie kontroli pomieszczeń zajmowanych i wykorzystywanych przez mieszkańców .
 6.  Dbanie o higienę osobistą wszystkich mieszkańców ( pomoc przy toalecie w porze Rannej).
 7.  Uzgodnienie terminów konsultacji specjalistycznych, oraz dowożenie mieszkańców na te konsultacje
   lekarskie.
 8.  Zabezpieczenie leków psychotropowych.
 9.  Zgłaszanie zauważonych usterek, awarii, zniszczeń, zaginięcia urządzeń lub przedmiotów stanowiących
   własność mieszkańca lub domu.
 10.  Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
 11.  Utrzymanie w czystości gabinetów pomocy doraźnej ( regularne sprzątanie i dezynfekcja)
 12.  Regularne  usuwanie odpadów medycznych.
 13.  Oszczędne gospodarowanie środkami opatrunkowymi i dezynfekcyjnymi.
 14.  Przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz wew. regulaminu.
 15.  Inne, nie wymienione, a wynikające z obowiązków podstawowych lub zlecone doraźnie, ale w granicach
   posiadanych kwalifikacji.


Wymagania:
    
Ukończona szkoła średnia zawodowa – medyczna oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.
Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: a.dunianazar@sadowa.dps.pl

lub złożenie osobiście:

DPS Sadowa
ul. Jagodowa 2,
05-092 Łomianki,
tel. 22 751 36 39.


Do CV należy dołączyć klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych".

 

autor informacji: Leszek Chruściński
data wytworzenia: 2016.12.21
opublikował: Klaudia Haron-Mikołajewicz
data publikacji: 2016.12.21
zmodyfikował: Agnieszka Kubalska
 modyfikacja: 2018.01.30
modyfikował: Agnieszka Kubalska
modyfikacja/usunięcie: 2019.04.02

 

powrót


Created by Arisco